ekológia
Slide 2
nekonvenčný dizajn
Slide 1
absolutná trvanlivosť
Slide 3
kvalita a priaznivá cena
Slide 4

Líniové odvodnenie

KasenLíniové odvodnenie je zberné zariadenie, ktoré zachytáva dažďovú vodu z konkrétnej odvodňovanej plochy a odvádza ju preč, napríklad do kanalizácie. Toto zberné zariadenie má tvar línie a môže byť umiestnené naprieč alebo pozdĺž daného odvodňovaného územia.

Líniové odvodňovacie systémy ACO sú vhodné pre inštaláciu vo všetkých troch povrchoch – všetky typy dlažieb, živicové aj betónové plochy. Líniové odvodňovacie systémy ACO sú k dispozícii vo všetkých triedach zaťaženia (A15 kN – F900 kN) a v rôznych prevedeniach a dimenziách (šírka 100, 150, 200, 300, 400 a 500 mm) tak, aby bolo možné pokryť všetky potreby našich zákazníkov.

Na rozdiel od bodového odvodnenia pomocou vpustov je pri líniovom odvodnení možné spádovať  odvodňovanú plochu iba v smere k odvodňovaciemu žľabu a nie je nutné spádovať jednotlivé úseky plôch k vpustom. Líniový odvodňovací žľab môže byť vedený pozdĺž odvodňovanej plochy (na krajnici, pri obrubníku...) alebo v strede s obojstranným spádovaním plochy smerom ku žľabu. Žľab vedie oproti bodovému odvodneniu vodu až ku miestu napojenia systému na kanalizáciu. Nemusí sa teda budovať sieť prípojok podzemnej dažďovej kanalizácie.

Široký výber typov a prevedení odvodňovacích žľabov od hobby verzie až po vysoko profesionálne aplikácie  radia spoločnosť ACO k popredným dodávateľom týchto systémov. K zakúpeniu sú žľaby z kvalitného plastu alebo polymerického betónu s rôznymi typmi krycích roštov – plastové, kompozitné, pozinkované, liatinové alebo nerezové. Pre špeciálne aplikácie sú vyrábané žľaby monolitické. Samozrejmosťou je ucelená rada príslušenstva.

ACO SELF

KasenLíniové odvodňovacie žľaby z polymerického betónu s pozinkovanými oceľovými alebo liatinovými krycími roštami – perfektný program pre dom a záhradu. Systém ACO SELF® je stabilný a trvanlivý; jeho veľkou výhodou je ľahká montáž. Telo žľabu je z odolného polymerbetónu, krycie rošty z pozinkovanej ocele alebo liatiny. Nový profil žľabu v tvare písmena "V" nezlepšuje len odvodňovací výkon, ale tiež samočistiaci efekt. Žľaby majú tiež integrovanú bezpečnostnú SF drážku, pre prípadné vytmelenie spojov žľabu a tým zaručenie stoprocentnej nepriepustnosti celej línie. Odtok zo žľabovej línie sa realizuje pomocou systémového vpustu, cez čelnú stenu s nátrubkom alebo priamo zo dna žľabu. Vďaka patentovanej aretácii sa rošty na žľaby a vpusty montujú bez použitia skrutiek. Celý systém je natoľko stabilný, že je možné po ňom jazdiť osobným motorovým vozidlom.

ACO SELF

 Pozemné stavby

ACO HexaSelf

KasenPlastový systém ACO HexaSelf® ponúka lacnejšie riešenie pre povrchové odvodnenie. Systém HexaSelf® bol vyvinutý špeciálne pre bezpečné odvodnenie a optické zdôraznenie. Je vhodný pre bytové a občianske stavby, pochôdzne aplikácie, plochy s občasným prejazdom osobných automobilov, terasy a bazény.

ACO HEXASELF

ACO DRAIN® N100

KasenPoloprofesionálny líniový odvodňovací systém z polymerického betónu s krycími roštami z pozinkovanej ocele, antikora alebo liatiny. Je vhodný pre všetky oblasti bytovej a občianskej výstavby, garáže a parkoviská, vjazdy, pochôdzne aplikácie (chodníky a cesty pre chodcov), ostatné plochy s prejazdom osobných alebo užitkových automobilov, terasy.

ACO DRAIN N100

Systémové riešenia pre odvodnenie

Kasen s.r.o.
Nižný Hrušov 337
Nižný Hrušov 094 22
Slovensko

mobil: 0948 265 666
e-mail: info@kasen.sk