Sedimentácia a odlučovanie oleja

 

SediPipe L plus

Kasen

Zariadenie SediPipe L plus bolo vybavené druhým horným oddeľovačom prúdenia k odlučovaniu oleja. Vďaka patentovanej technike sa zariadeniu darí dokonale napodobňovať funkciu odlučovača oleja a zaisťuje tak preventívnu ochranu vodných tokov v prípade havárie oleja aj počas silných dažďov.

Zariadenie je možné integrovať do kanálov na dažďovú vodu. Tým sa ruší hranica medzi centrálnou a distribuovanou úpravou dažďovej vody – veľkosť zariadenia a miesto jeho zabudovania je možné voliť optimálne podľa potreby.

Zariadenia na úpravu dažďovej vody s následnými dokladmi, testované nezávislými inštitúciami: HTWK Leipzig, IKT Gelsenkirchen, IFS Hannover, TU Delft, TÜV Rheinland LGA Products GmbH atď.


Rovnocennosť s usadzovacou dažďovou nádržou

Zaradenie do ATV-DVWK-M 153: typy zariadení D21, D24, D25

Zistenie hodnôt priechodu podľa ATV-DVWK-M 153

zamedzenie remobilizácie

Funkcia oddeľovača prúdenia

Funkcia zadržiavania oleja podľa normy STN EN 858-1

SediPipe L plus

Sedimentácia hrubých a jemných nečistôt

Zadržanie ľahkých kvapalín za suchého počasia (v prípade havárie)

Odlučovanie ľahkých kvapalín za dažďa (v prípade havárie)
 

Upozornenie:

Zariadenie SediPipe L plus nie sú odlučovače oleja podľa normy STN EN 858-1 a nesmú sa používať tam, kde sú odlučovače oleja predpísané! Zariadenie SediPipe L plus slúži výhradne ako preventívne opatrenie pre prípadné havárie!
 

Zariadenie na úpravu dažďovej vody SediPipe L plus sa skladá z nasledujúcich súčastí:

  • Počiatočná a cieľová šachta DN 800 s predlžovacím nástavcom DN 600
  • Sedimentačná dráha DN 600 s horným a dolným oddeľovačom prúdenia, konštrukčná dĺžky 6, 12, 18, 24 m

SediPipe L plus 600/6
SediPipe L plus 600/12
SediPipe L plus 600/18
SediPipe L plus 600/24

Použitie
Pre úpravu zaťažených dažďových odtokov pri napojení veľkých plôch a pre zadržanie alebo odlučovanie ľahkých kvapalín v prípade havárie aj za daždivého počasia.

 

SediPipe XL plus

Kasen

Zariadenie typu SediPipe XL plus možné členiť do kanálov na dažďovú vodu. Tým sa rušia hranice medzi centrálnou a distribuovanou úpravou dažďovej vody - veľkosť zariadenia a miesto jeho zabudovania je možné voliť optimálne podľa potreby.


Zariadenia na úpravu dažďovej vody s následnými dokladmi, testované nezávislými inštitúciami:
HTWK Leipzig, IKT Gelsenkirchen, IFS Hannover, TU Delft, TÜV Rheinland LGA Products GmbH Würzburg atď.


Rovnocennosť s usadzovacou dažďovou nádržou

Zaradenie do ATV-DVWK-M 153: typy zariadení D21, D24, D25

Zistenie hodnôt priechodu podľa ATV-DVWK-M 153

zamedzenie remobilizácii

Funkcia oddeľovača prúdenie

Funkcia zadržanie oleja stanovená podľa DIN 858-1

SediPipe XL plus

Sedimentácia hrubých a jemných látok

Zadržanie ľahkých kvapalín za suchého počasia (havárie)

Odlúčenie ľahkých kvapalín pri daždi (havárie)

 

Upozornenie:

Zariadenie SediPipe XL plus nie sú odlučovače oleja podľa normy STN EN 858-1 a nesmú sa používať tam, kde sú odlučovače oleja predpísané! Zariadenie SediPipe XL plus slúži výhradne ako preventívne opatrenie pre prípad havárie!

 

Zariadenia na úpravu dažďovej vody SediPipe XL plus sa skladá z nasledujúcich súčastí:

  • počiatočná šachta DN 1000
  • sedimentačná dráha DN 600 s dolným a horným oddeľovačom prúdenia (základná rúrka s dokladom o zhode (označenie Ü) podľa zadania zoznamu stavebných predpisov A DIBt), konštrukčné dĺžka 6, 12, 18, 24 m
  • cieľová šachta DN 1000 s ponornou rúrkou


SediPipe XL plus 600/6

SediPipe XL plus 600/12

SediPipe XL plus 600/18

SediPipe XL plus 600/24


Oblasti použitia

Pre úpravu zaťažených dažďových odtokov pri napojení veľkých plôch a pre zadržanie alebo separáciu ľahkých kvapalín v prípade havárie.

 

 Čistenie dažďovej vody

 Dokonalé čistenie dažďovej vody - SediPipe L Plus

 Návod na inštaláciu a údržbu

 Prevádzkový denník

 Prehľad produktov

Systémové riešenia pre odvodnenie

Kasen s.r.o.
Nižný Hrušov 337
Nižný Hrušov 094 22
Slovensko

mobil: 0948 265 666
e-mail: info@kasen.sk