Sedimentácia

  

SediPipe L plus

Kasen

Zariadenie SediPipe L plus bolo vybavené druhým horným oddeľovačom prúdenia k odlučovaniu oleja. Vďaka patentovanej technike sa zariadeniu darí dokonale napodobňovať funkciu odlučovača oleja a zaisťuje tak preventívnu ochranu vodných tokov v prípade havárie oleja aj počas silných dažďov.

Zariadenie je možné integrovať do kanálov na dažďovú vodu. Tým sa ruší hranica medzi centrálnou a distribuovanou úpravou dažďovej vody – veľkosť zariadenia a miesto jeho zabudovania je možné voliť optimálne podľa potreby.

Zariadenia na úpravu dažďovej vody s následnými dokladmi, testované nezávislými inštitúciami: HTWK Leipzig, IKT Gelsenkirchen, IFS Hannover, TU Delft, TÜV Rheinland LGA Products GmbH atď.


Rovnocennosť s usadzovacou dažďovou nádržou

Zaradenie do ATV-DVWK-M 153: typy zariadení D21, D24, D25

Zistenie hodnôt priechodu podľa ATV-DVWK-M 153

zamedzenie remobilizácie

Funkcia oddeľovača prúdenia

Funkcia zadržiavania oleja podľa normy STN EN 858-1

SediPipe L plus

Sedimentácia hrubých a jemných nečistôt

Zadržanie ľahkých kvapalín za suchého počasia (v prípade havárie)

Odlučovanie ľahkých kvapalín tiež za dažďa (v prípade havárie)
 

Upozornenie:

Zariadenie SediPipe L plus nie sú odlučovače oleja podľa normy STN EN 858-1 a nesmú sa používať tam, kde sú odlučovače oleja predpísané! Zariadenie SediPipe L plus slúži výhradne ako preventívne opatrenie pre prípadné havárie!
 

Zariadenie na úpravu dažďovej vody SediPipe L plus sa skladá z nasledujúcich súčastí:

 • Počiatočná a cieľová šachta DN 800 s predlžovacím nástavcom DN 600
 • Sedimentačné dráha DN 600 s horným a dolným oddeľovačom prúdenie, konštrukčné dĺžky 6, 12, 18, 24 m

SediPipe L plus 600/6
SediPipe L plus 600/12
SediPipe L plus 600/18
SediPipe L plus 600/24

Použitie
Pre úpravu zaťažených dažďových odtokov pri napojení veľkých plôch a pre zadržanie alebo odlučovanie ľahkých kvapalín v prípade havárie aj za daždivého počasia.

 

SediPipe L

Kasen

Zariadenie typu SediPipe L je možné integrovať do kanálov na dažďovú vodu. Tým sa rušia hranice medzi centrálnou a distribuovanú úpravou dažďovej vody - veľkosť zariadenia a miesto jeho zabudovania je možné voliť optimálne podľa potreby. Vďaka uhlu pripojenia a hĺbkam inštalácí prispôsobiteľným podľa miesta stavby ponúka SediPipe L maximálnu flexibilitu na stavbe.


Zariadenia na úpravu dažďovej vody s následnými dokladmi, testované nezávislými inštitúciami:

HTWK Leipzig, IKT Gelsenkirchen, TÜV Rheinland LGA Products GmbH, IFS Hannover, TU Delft atď.

 

Rovnocennosť s usadzovacou dažďovou nádržou

Zaradenie do ATV-DVWK-M 153: typy zariadení D21, D24, D25

Zistenie hodnôt priechodu podľa ATV-DVWK-M 153

zamedzenie remobilizácii

Funkcia oddeľovača prúdenie

SediPipe L

Sedimentácia hrubých a jemných nečistôt

Zadržanie ľahkých kvapalín za suchého počasia (v prípade havárie)
 

Zariadenia na úpravu dažďovej vody SediPipe L sa skladá z nasledujúcich súčastí:

 • počiatočná a cieľová šachta DN 800 s predlžovacím nástavcom DN 600
 • sedimentačná dráha DN 600 s dolným oddeľovačom prúdenia, konštrukčná dĺžka 6, 12, 18, 24 m

 

SediPipe L 600/6

SediPipe L 600/12

SediPipe L 600/18

SediPipe L 600/24

 

Oblasti použitia

Pre úpravu zaťažených dažďových odtokov pri napojení veľkých plôch a pre zadržanie ľahkých kvapalín v prípade havárie za suchého počasia.

 

SediPipe XL

Kasen

Zariadenie typu SediPipe XL je možné integrovať do kanálov na dažďovú vodu. Tým sa rušia hranice medzi centrálnou a distribuovanú úpravou dažďovej vody - veľkosť zariadenia a miesto jeho zabudovania je možné voliť optimálne podľa potreby.

Zariadenia na úpravu dažďovej vody s následnými dokladmi, testované nezávislými inštitúciami: HTWK Leipzig, IKT Gelsenkirchen, IFS Hannover, TU Delft atď.
 

Rovnocennosť s usadzovacou dažďovou nádržou

Zaradenie do ATV-DVWK-M 153: typy zariadení D21, D24, D25

Zistenie hodnôt priechodu podľa ATV-DVWK-M 153

zamedzenie remobilizácii

Funkcia oddeľovača prúdenie

SediPipe XL

Sedimentácia hrubých a jemných nečistôt

Zadržanie ľahkých kvapalín za suchého počasia (v prípade havárie)
 

Zariadenia na úpravu dažďovej vody SediPipe XL sa skladá z nasledujúcich súčastí:

 • počiatočná šachta DN 1000
 • sedimentačná dráha DN 600 s dolným oddeľovačom prúdenia, konštrukčn dĺžka 6, 12, 18, 24 m (základná rúrka s dokladom o zhode (označenie Ü) podľa zadania zoznamu stavebných predpisov A DIBt)
 • cieľová šachta DN 1000 s ponorným rúrkou

SediPipe XL 600/6

SediPipe XL 600/12

SediPipe XL 600/18

SediPipe XL 600/24
 

Oblasti použitia

Pre úpravu zaťažených dažďových odtokov pri napojení veľkých plôch a pre zadržanie alebo separáciu ľahkých kvapalín v prípade havárie.

 

SediPipe level

Kasen

U zariadení typu SediPipe level je prítok a odtok v rovnakej výškovej úrovni. Vďaka tomu je možné realizovať najmenšiu možnú hĺbku inštalácie odtokového potrubia alebo nadväzujúcej galérie. 


SediPipe level je možné univerzálne použiť pre rôzne druhy aplikácie:

 • odvádzanie do povrchovej vody alebo do kanála
 • umiestnenie pred potrubnú galériu SickuPipe alebo vedľa nej
 • umiestnenie pred podzemný vsakovací objekt Rigofill alebo vedľa neho (neintegrované konštrukcie)


Prítok na počiatočné šachte je otočný o 360 °. Priemer prítoku a odtoku je možné zvoliť od DN 200 do DN 300. Smer odtoku cieľovej šachty možno zvoliť ako priamy, ľavý a pravý alebo sa môže vo výrobnom závode nastaviť na požadovaný uhol medzi 90° a 270°. Zariadenie tak možno ľahko prispôsobiť miestnym podmienkam. Na vyžiadanie sú možno prevedení pre jednotlivé objekty.


Zariadenia na úpravu dažďovej vody s následnými dokladmi, testované nezávislými inštitúciami: HTWK Leipzig, IKT Gelsenkirchen, IFS Hannover, TU Delft atď.


Rovnocennosť s usadzovacou dažďovou nádržou

Zaradenie do ATV-DVWK-M 153: typy zariadení D21, D24, D25

Zistenie hodnôt priechodu podľa ATV-DVWK-M 153

zamedzenie remobilizácii

Funkcia oddeľovača prúdenie


Zariadenia na úpravu dažďovej vody sa skladá z nasledujúcich častí:

 • počiatočná šachta
 • sedimentačná dráha (základná rúrka s dokladom o zhode (označenie Ü) podľa zadania zoznamu stavebných predpisov A DIBt)
 • cieľová šachta s odtokom (na úrovni päty prítoku) na šachtovými predlžovacími nástavcami


SediPipe level 400/6

 • sedimentačnej dráha DN 400, konštrukčné dĺžka 6 m

SediPipe level 500/6

 • sedimentačnej dráha DN 500, konštrukčné dĺžka 6 m

SediPipe level 600/6

 • sedimentačnej dráha DN 600, konštrukčné dĺžka 6 m

SediPipe level 500/12

 • sedimentačnej dráha DN 500, konštrukčná dĺžka 2 × 6 m

SediPipe level 600/12

 • sedimentačnej dráha DN 600, konštrukčná dĺžka 2 × 6 m
   

Oblasti použitia
Pre úpravu znečistených odtokov dažďovej vody pri rovnakej výškovej polohe prítoku a odtoku s univerzálnym rúrkovým napojením pre všetky následné zariadenia.

 

 Čistenie dažďovej vody

 Dokonalé čistenie dažďovej vody - SediPipe L Plus

 Návod na inštaláciu a údržbu

 Prevádzkový denník

 Prehľad produktov

Systémové riešenia pre odvodnenie

Kasen s.r.o.
Nižný Hrušov 337
Nižný Hrušov 094 22
Slovensko

mobil: 0948 265 666
e-mail: info@kasen.sk