Prestupy potrubí

 Prestupy potrubí ACO Aplex

Kasen

Pri mnohých stavbách je nutné zabezpečiť vodotesné a plynotesné prestupy potrubia stenami a základmi objektu. Pre spoľahlivé a trvalé riešenie tohoto problému dodáva spoločnosť ACO systém prestupov, strateného debnenia, pažníc a prestupov ACO Aplex. Systém tvoria nehrdzavejúce tesniace prstence pre širokú škálu vonkajších profilov prestupujúceho potrubia. Tesniace prvky prestupov zo špeciálnej gumy sú uložené v sťahovacích segmentoch zo žlto chromátovanej ocele. Pri vŕtaní jadra môže byť tesniaca sada APLEX priamo zasadená. Základným predpokladom pre montáž je dokonale prevedené jadrové vŕtanie alebo použitie strateného debnenia. K dosiahnutiu dokonalého tesnenia, by mali byť steny diery po celej dĺžke izolované tesniacimi prostriedkami.

Typické oblasti použitia:

  • zvislé stavebné konštrukcie
  • vodorovné stavebné konštrukcie

Rozdelenie tesniacich prestupov:

 

  • Aplex mono
  • Aplex duo
  • Stratené debnenie
  • Pažnice s prírubou pre tlakové tesnenie

[Stiahnúť kompletný katalóg PDF

Systémové riešenia pre odvodnenie

Kasen s.r.o.
Nižný Hrušov 337
Nižný Hrušov 094 22
Slovensko

mobil: 0948 265 666
e-mail: info@kasen.sk