ekológia
Slide 2
nekonvenčný dizajn
Slide 1
absolutná trvanlivosť
Slide 3
kvalita a priaznivá cena
Slide 4

Ochrana proti spätnému vzdutiu

Ak sú niektoré systémy napojené na kanalizáciu (práčky, toalety alebo sprchy) umiestnené v pivnici pod úrovňou spätného vzdutia (teda pod úrovňou ulice) a ich odpadové vody odtekajú prirodzeným spádom do verejnej kanalizácie, potom môže vo výnimočných situáciách - prívalové dažde a záplavy - dôjsť k zatopeniu. Rozsiahla ponuka spätných klapiek a prečerpávacích zariadení odpadových vôd ACO poskytuje efektívnu ochranu priestorov proti vstupu odpadových vôd, špeciálne v miestnostiach pod úrovňou spätného vzdutia.

ACO spätné klapky - pasívna ochrana pred povodňami

Prvky ACO pasívnej ochrany proti spätnému vzdutiu fungujú na princípe spätného uzáveru, ktorý je v prípade vzdutia z kanalizácie prúdom vzdutej vody uzatvorený a ohrozené miesto je tak chránené proti vnikaniu vzdutej vody.

JUNIOR-K

plastový pivničný odtok s dvojnásobnou ochranou proti spätnému vzdutiu, výškovo nastaviteľný (do 130mm) a otočný nadstavec
Kasen

TRIPLEX-K

plastová ochrana proti spätnému vzdutiu na priebežné potrubia, praktický stavebnicový systém (možno prestaviť aj na Quatrix - K)

Kasen

QUATRIX-K

plastová ochrana proti spätnému vzdutiu na priebežné potrubia, pneumatické spínanie, automatické riadenie, nízky spád

Kasen

Podlahové vpusty s uzatváracím zariadením pre ľahké kvapaliny

V zmysle normy EN 1253-5 musia byť tieto zariadenia nainštalované pri vykurovacích zariadeniach na olej a všade tam, kde je možné očakávať neplánovaný únik ľahkých kvapalín. Podlahové vpusty sú dostupné aj v prevedení s bezpečnostnou spätnou klapkou.

Kasen

Ochrana proti spätnému vzdutiu - spätné klapky

Systémové riešenia pre odvodnenie

Kasen s.r.o.
Nižný Hrušov 337
Nižný Hrušov 094 22
Slovensko

mobil: 0948 265 666
e-mail: info@kasen.sk