Samonivelačné poklopy na diaľnici

Rýchlostný obchvat R4 Prešov sever
Samonivelizačne poklopy Europa cca. 10 ks

Systémové riešenia pre odvodnenie

Kasen s.r.o.
Nižný Hrušov 337
Nižný Hrušov 094 22
Slovensko

mobil: 0948 265 666
e-mail: info@kasen.sk