Samonivelizačné poklopy


Samonivelačné poklopy na diaľnici

Rýchlostný obchvat R4 Prešov sever
Samonivelizačne poklopy Europa cca. 10 ks

Systémové riešenia pre odvodnenie

Kasen s.r.o.
Nižný Hrušov 337
Nižný Hrušov 094 22
Slovensko

mobil: 0948 265 666
e-mail: info@kasen.sk