Sedimentácia a absorpcia

   

SediSubstrator basic

Kasen

Zariadenie typu SediSubstrator basic sú určené pre priame pripojenie na Rigofill inspect. Čím sa SediSubstrator basic stáva integrovanou konštrukčnou súčasťou priekopov Rigofill. Prítok u počiatočnej šachty je otočný o 360°. Priemer prítoku je možné zvoliť od DN 200 do DN 300. Odtok cieľovej šachty (DN200) je dimenzovaný pre napojenie na revízne tunel Rigofill inspect. Smer odtoku cieľovej šachty - rovno, vpravo, vľavo - sa zvolí tak, aby zodpovedal smeru revízneho tunela.

Patróna na substrát s adsorpčným substrátom SediSorp vyniká extrémne vysokou adsorpčné kapacitou. SediSorp plus má kontrolovanú akosť a nesie označenie zhody (označenie Ü) DIBt pre použitie v SediSubstrator XL 600/12 a 600/12 + 12.


Zariadenie na úpravu dažďovej vody sa skladá z nasledujúcich častí:

 • počiatočná šachta
 • sedimentačná dráha (základná rúrka s dokladom o zhode (označenie Ü) podľa zadania zoznamu stavebných predpisov A DIBt)
 • cieľová šachta vrátane patróny na substrát DN 200

 

SediSubstrator basic 400/6

 • sedimentačná dráha DN 400, konštrukčná dĺžka 6 m
 • odtok vľavo, priamy alebo vpravo
 • pre pripojiteľnú plochu 450 m²

SediSubstrator basic 500/6

 • sedimentačná dráha DN 500, konštrukčná dĺžka 6 m
 • odtok vľavo, priamy alebo vpravo
 • pre pripojiteľnú plochu 560 m²

SediSubstrator basic 500/12

 • sedimentačná dráha DN 500, konštrukčná dĺžka 2 × 6 m
 • odtok vľavo, priamy alebo vpravo
 • pre pripojiteľnú plochu 940 m²


Oblasti použitia

Pre úpravu zaťažených dažďových odtokov dopravných plôch pre motorové vozidlá pred podzemným vsakovaním.

 

SediSubstrator L

Kasen

Zariadenie typu SediSubstrator L bola vyvinutá, testovaná a schválená podľa zásad schvaľovania Nemeckého ústavu pre stavebnú techniku ​​(DIBt) (č. Z-84.2-20). S ich pomocou je možné upravovať silne zaťažené dažďové odtoky z dopravných plôch pre motorové vozidlá. Čistiaci výkon umožňuje následné vsakovania dažďovej vody napr. v podzemných galériách. V závislosti od konštrukčnej veľkosti možno pripojiť dopravnú plochu o rozlohe 750 m² až 3 000 m².

Patróna na substrát je vybavená adsorpčným substrátom SediSorp plus, ktorý sa vyznačuje extrémne vysokou adsorpčné kapacitou. SediSorp plus má kontrolovanú akosť a nesie označenie zhody (označenie Ü) DIBt pre použitie v SediSubstrator L a XL.


SediSubstrator L

 • sedimentácia hrubých a jemných nečistôt
 • zadržanie ľahkých kvapalín
 • zadržanie ťažkých kovov


Zariadenia na úpravu dažďovej vody SediSubstrator L sa skladá z nasledujúcich súčastí:

 • počiatočná a cieľová šachta DN 800 s predlžovacím nástavcom DN 600
 • sedimentačná dráha DN 600 s dolným oddeľovačom prúdenia, konštrukčná dĺžka 6, 12, 18, 24
 • patróna (patróny) na substrát v cieľovej šachte
 • odtok

Zariadenia na úpravu dažďovej vody SediSubstrator L 12 + 12 sa skladá z nasledujúcich súčastí:

 • 2 ks počiatočných šácht DN 800 s predlžovacími nástavcami DN 600
 • 2 ks sedimentačných dráh DN 600, konštrukčná dĺžka vždy 12 m
 • 1 ks cieľových šácht DN 800 s predlžovacím nástavcom DN 600
 • 4 patróny na substrát v cieľovej šachte
 • odtok


SediSubstrator L 600/6

 • Pre pripojiteľnú plochu 750 m²

SediSubstrator L 600/12

 • Pre pripojiteľnú plochu 1 500 m²

SediSubstrator L 600/18

 • Pre pripojiteľnú plochu 2 250 m²

SediSubstrator L 600/24

 • Pre pripojiteľnú plochu 3 000 m²

SediSubstrator L 600/12 + 12

 • Pre pripojiteľnú plochu 3 000 m²


Oblasti použitia

Pre úpravu veľmi zaťažených dažďových odtokov dopravných plôch pre motorové vozidlá pred podzemným vsakovaním.

 

SediSubstrator XL

Kasen

Zariadenie typu SediSubstrator XL bolo vyvinuté podľa zásad schvaľovania Nemeckého ústavu stavebnej techniky (DIBt). S ich pomocou je možné upravovať silne zaťažené odtoky dažďovej vody z dopravných plôch pre motorové vozidlá. Čistiaci výkon umožňuje následné vsakovanie dažďovej vody v podzemných priekopách. Na jedno zariadenie je možné pripojiť 1 500 až 3 000 m² dopravnej plochy.

Patróna na substrát s adsorpčným substrátom SediSorp plus vyniká extrémne vysokou adsorpčnou kapacitou. SediSorp plus má kontrolovanú akosť a nesie označenie zhody (označenie Ü) DIBt pre použitie v zariadení SediSubstrator XL 600/12 a 600/12 + 12.

Použitie:

Pre úpravu silne zaťažených odtokov dažďových vôd z dopravných plôch pre motorové vozidlá pred podzemným vsakovaním.

Upozornenie:

 • veľkosti zariadení: SediSubstrator XL 600/12SediSubstrator XL 600/12 + 12

boli preskúšané podľa “Zásad schvaľovania zariadení pre úpravu zrážkovej vody” DIBt a majú všeobecné schválenie stavebného dozoru Nemeckého ústavu pre stavebnú techniku ​​(certifikácia DIBt: Z-84.2-11).


Zariadenie na úpravu dažďovej vody SediSubstrator XL sa skladá z nasledujúcich súčastí:

 • 1 kus počiatočnej šachty DN 1000
 • 1 kus sedimentačnej dráhy DN 600, konštrukčnej dĺžky: 12, 18, 24 m (základná rúrka s dokladom o zhode (označenie Ü) podľa zadania zoznamu stavebných predpisov A DIBt)
 • 1 kus cieľové šachty DN 1000 vr. patróna so substrátom

SediSubstrator XL 600/12

 • pre napojiteľnú plochu 1 500 m²

SediSubstrator XL 600/18

pre napojiteľnú plochu 2 250 m²

SediSubstrator XL 600/24

 • pre napojiteľnú plochu 3 000 m²

SediSubstrator XL 12 + 12


Zariadenie na úpravu dažďovej vody sa skladá z nasledujúcich častí:

 • 2 kusy počiatočnej šachty DN 1000
 • 2 kusy sedimentačnej dráhy DN 600, konštrukčné dĺžka vždy 12 m (základná rúrka s dokladom o zhode (označenie Ü) podľa zadania zoznamu stavebných predpisov A DIBt)
 • 1 kus cieľovej šachty DN 1000 vr. patróno so substrátom

 

SediSubstrator XL 600/12 + 12

 • pre napojiteľnú plochu 2×1 500 m²

 

 Čistenie dažďovej vody

 Prevádzkový denník

 Prehľad produktov

Systémové riešenia pre odvodnenie

Kasen s.r.o.
Nižný Hrušov 337
Nižný Hrušov 094 22
Slovensko

mobil: 0948 265 666
e-mail: info@kasen.sk