Filtrácia

 

RigoClean s horním prítokom

Kasen

Vsakovacie zariadenie musí trvalo fungovať. Nánosom nečistôt sa môže vsakovací výkon v galérii postupne znižovať. Čistiaca šachta RigoClean zadržiava hrubé nečistoty a jemné čiastočky do 0,5 mm a zaručuje tak funkciu galérie. Navyše sú zadržiavané splaveniny, resp. ľahké kvapaliny. RigoClean s horným prítokom spĺňa zároveň funkciu uličného vpustu. Lievik lapače nečistôt zadržiava hrubé nečistoty a odvádza vodu do prvej komory.


Oblasti použitia

RigoClean je určený pre odtoky zo striech, popr. málo zaťažených odtokov zo spevnených plôch. RigoClean možno použiť ako predčistiaci stupeň pred SediPipe alebo SediSubstrator. RigoClean s horným prítokom je dimenzovaný do napojiteľnej plochy 500 m².

Hodnota priechodu podľa smernice DWA M 153: 0,8

 
Vlastnosti

 • Čistiaca šachta na dažďovú vodu s výsuvným doskovým sitom
 • RigoClean 500 s horným prítokom:
 • Napojiteľná plocha až 500 m²;
 • s odtokom DN 150 KG;
 • DA = 400; DI = 350; H = 1 240 mm
 • RigoClean 1000 s postranným prítokom:
 • Napojiteľná plocha až 1 000 m²;
 • prítok a odtok DN 200 KG;
 • DA = 600; DI = 500; H = 1 680 mm

 

RigoClean s postranným prítokom

Kasen

Vsakovacie zariadenie musí trvalo fungovať. Vsakovací výkon v galérii sa môže postupne znižovať nánosom nečistôt. Čistiaca šachta RigoClean zadržiava hrubé nečistoty a jemné čiastočky do 0,5 mm a zaručuje tak funkciu galérie. Navyše sú zadržiavané splaveniny, resp. ľahké kvapaliny. Prítok je privádzaný cez obvyklé odtoky z ciest a dvorov, popr. zo strešných plôch.


Oblasti použitia

RigoClean je určený pre odtoky zo striech, popr. málo zaťažené odtoky zo spevnených plôch. RigoClean možno použiť ako predčistiaci stupeň pred SediPipe alebo SediSubstrator. RigoClean s postranným prítokom je dimenzovaný do napojiteľnej plochy 500 alebo 1 000 m².

Hodnota priechodu podľa smernice DWA M 153: 0,8


Vlastnosti

 • Čistiace šachta na dažďovú vodu s výsuvným doskovým sitom
 • RigoClean 500 s postranným prítokom:
 • Napojiteľná plocha až 500 m²;
 • prítok a odtok DN 150 KG;
 • DA = 400; DI = 350; H = 1 650 mm
 • RigoClean 1000 s postranným prítokom:
 • Napojiteľná plocha až 1 000 m²;
 • prítok a odtok DN 200 KG;
 • DA = 600; DI = 500; H = 1 680 mm

 

 Čistenie dažďovej vody

 Čistiace systémy

Systémové riešenia pre odvodnenie

Kasen s.r.o.
Nižný Hrušov 337
Nižný Hrušov 094 22
Slovensko

mobil: 0948 265 666
e-mail: info@kasen.sk