Odvodnenie a drenáže železničných tratí

 

RailPipe SN 16

Kasen

Čiastočne perforovaná, celoperforovaná a viacúčelová rúrka SN 16 z PP v osvedčenej sendvičovej konštrukcii trubiek (vonku vlnitá, vnútri hladká), podľa DIN 4262-1 typ R2 a DIN 13476.

Spĺňa špeciálne požiadavky smernice DBS 918064 spoločnosti Deutsche Bahn AG. Má kvalifikáciu produktu výrobcu (HPQ).


Použitie:

Špeciálne pre odvodňovanie dráhových zariadení (vonkajší tlakový rozsah a mimo tlakový rozsah), alebo u aplikácií s extrémnymi požiadavkami.


Vlastnosti:

 • Hrúbka vnútornej steny ≥ 3,5 mm pre všetky menovité svetlosti
 • Kruhová tuhosť SN 16
 • Šírka štrbiny 2,5 mm pre všetky menovité svetlosti
 • Materiál PP (čistý, nerecyklovaný)
 • Konštrukcia sendvičovej trúbky zvonku vlnitá, vnútri hladká
 • Doklad pre vysokotlakové preplachovanie podľa DIN 19523 (skúška materiálu)
 • Vysoká hltnosť vďaka optimálne umiestneným otvorom pre vstup vody a malému odporu vstupujúcej vody
 • Sendvičová rúrka z PP podľa DIN EN 13476, DIN 4262-1 a DBS 918064
 • Priebežné (červené) označenie vrchole rúrky a označenie hĺbky zasunutia rúrky do spojky


Výhody:

 • extrémne robustná vsakovacia rúrka
 • vysoká schopnosť ponímania vody vďaka optimálne usporiadaným otvorom pre vtekanie vody a veľmi malým odporom vstupu vody
 • extrémne vysoký odtok vody hladkou vnútornou stenou rúrky
 • spĺňa extrémne vysoké požiadavky spoločnosti DB AG na rázovú húževnatosť
 • tepelne odolná aj pri teplotách pod bodom mrazu
 • vysoká odolnosť proti UV žiareniu
 • zabezpečená kvalita, externá kontrola SKZ

 

StormPipe SN 8

Kasen

Čiastočne perforovaná, celoperforovaná a viacúčelová rúrka SN 8, podľa DIN 4262-1, typ R2, z PE v osvedčenej sendvičovej konštrukcii trubiek (vonku vlnitá, vnútri hladká)
 
Použitie:
Ako vsakovacia rúrka pre funkčné a bezpečné odvodňovanie diaľnic, rýchlostných a regionálnych ciest, letísk, športových ihrísk a v prípadoch, keď sú kladené zvýšené požiadavky na vsakovacie rúrky.
 
Vlastnosti:
 • menovitá svetlosť DN 100 – DN 600
 • čiastočne perforovaná (LP), celoperforovaná (TP), viacúčelová rúrka (MP)
 • s bielym označením vrcholu (LP a MP)
 • podľa DIN 4262-1, typ R2 a NF P 16351
 • farba: zvonku čierna, vnútri šedá
 • materiál PE
 • dĺžka 6 m
 • plocha pre vtekanie vody ≥ 50 cm2 / m
 • šírka štrbín 1,2 mm +/- 0,4 mm
 • kruhová tuhosť SN 8 podľa STN EN ISO 9969
 
Výhody:
 • vysoká schopnosť ponímania vody vďaka optimálne usporiadaným otvorom pre vtekanie vody a veľmi malým odporom vstupu vody
 • rýchla montáž pomocou násuvnej spojky
 • extrémne vysoký odtok vody hladkou vnútornou stenou rúrky
 • vysoká pevnosť v tlaku a rázová pevnosť
 • extrémne zaťažiteľná
 • vhodná pre SLW 60
 • tepelne odolná aj pri teplotách pod bodom mrazu
 • vysoká odolnosť proti UV žiareniu
 • nízka vlastná hmotnosť a jednoduchá manipulácia
 • hospodárna pokládka

 

Strabusil SN 4

Kasen
Čiastočne perforovaná, celoperforovaná a viacúčelová rúrka SN 4, podľa DIN 4262-1, typ R2, z PE-HD v osvedčenej sendvičovej konštrukcii trubiek (vonku vlnitá, vnútri hladká);
možno ju použiť podľa smernice RAS-Ew
 
Použitie:
Ako drenážna rúrka pre funkčne bezpečné odvodňovanie ciest, letísk, športovísk a v prípadoch, keď sú kladené zvýšené požiadavky na drenážne rúrky.
 
Vlastnosti:
 • čiastočne perforovaná rúrka (LP): menovitej svetlosti DN 100 – DN 400
 • celoperforovaná rúrka (TP): menovitej svetlosti DN 100 – DN 400
 • viacúčelová rúrka (MP): menovitej svetlosti DN 200 – DN 400
 • s bielym označením vrchola
 • podľa DIN 4262-1, typ R2
 • čierna farba
 • materiál PE-HD
 • dĺžka 6 m, s jednostranne nasadenou spojkou
 • tesnenie na potrubí MP profilovým tesniacim krúžkom
 • plocha pre vtekanie vody 50 cm2 / m u LP, TP a MP
 • šírka štrbín 1,2 mm +/- 0,4 mm
 • kruhová tuhosť SN 4 podľa STN EN ISO 9969

Výhody:
 • vysoká schopnosť ponímania vody vďaka optimálne usporiadaným otvorom pre vtekanie vody a veľmi malým odporom vstupu vody
 • rýchla montáž pomocou násuvnej spojky
 • extrémne vysoký odtok vody po hladkej vnútornej stene rúrky
 • vysoká pevnosť v tlaku a rázová pevnosť vďaka sendvičovej konštrukcii rúrok
 • vhodná pre SLW 60
 • tepelne odolná aj pri teplotách pod bodom mrazu
 • vysoká odolnosť proti UV žiareniu
 • zabezpečená akosť
 • veľmi nízka vlastná hmotnosť a jednoduchá manipulácia
 • hospodárna pokládka

 

Strasil SN 4

Kasen
Univerzálna čiastočne perforovaná a viacúčelová rúrka tunelového prierezu SN 4 podľa DIN 4262-1, typ C1, z PVC-U s hladkým dnom;
možno použiť podľa smernice RAS-Ew
 
Použitie:
Ako drenážna rúrka k funkčnému odvodňovaniu pozemných komunikácií, letísk, športovísk alebo podobných objektov.
 
Vlastnosti:
 • čiastočne perforovaná rúrka (LP): menovitej svetlosti DN 100 – DN 200
 • viacúčelová rúrka (MP): menovitej svetlosti DN 200 – DN 350 (vr. profilového tesniaceho krúžku)
 • podľa DIN 4262-1, typ C1
 • modrá farba
 • materiál PVC-U
 • dĺžka 6 m
 • plocha pre vtekanie vody ≥ 50 cm2 / m
 • šírka štrbín 1,2 mm +/- 0,2 mm
 • kruhová tuhosť SN 4 podľa STN EN ISO 9969
 
Výhody:
 • rýchla montáž pomocou násuvnej spojky
 • neobmedzená schopnosť ponímania vody vďaka optimálnemu pomeru štrbín a stien
 • vysoký odtok vody vďaka hladkému dnu
 • vysoká pevnosť v tlaku vďaka optimálnej vlnitej geometrii rúrky
 • vhodná pre SLW 60
 • zabezpečená akosť
 • nízka vlastná hmotnosť a jednoduchá manipulácia
 • hospodárna pokládka

 

RailControl

Kasen
Preplachovacia a kontrolná šachta pre drenážne rúrky RailPipe DN 250 - DN 400
Rotačným spôsobom monoliticky vyrobený spodný diel šachty je k dostaniu ako 180 ° priechodná šachta.
Predlžovací nadstavec, ktorý možno skrátiť v mieste inštalácie, a jemná úprava plynulým skrátením nástavného adaptéra až o 10 cm zaisťujú variabilné možnosti použitia RailControl.
 
Upozornenie:
Rovnako ako RailPipe má tiež RailControl kvalifikáciu produktu výrobcu (HPQ)
 
 
Oblasti použitia
Preplachovacia a kontrolná šachta pre budovanie železnice; možnosti použitia vo vonkajšom rozsahu tlaku a mimo rozsah tlaku železničných dopravných záťaží.
 
 
Vlastnosti
 • možno dodať ako 180 ° priechodnú šachtu 2/250 a 2/400
 • monolitický spodný diel šachty
 • vnútorný priemer základného telesa DN 600
 • konštrukčná výška 669 mm alebo 832 mm, v závislosti na variante šachty
 • čierna farba; odolnosť voči UV žiareniu
 • extrémne robustná
 • odolnosť voči kyselinám, lúhom, olejom, tukom
 • pripojenie ďalších menovitých svetlostí pomocou redukčných kusov
 • odolnosť voči vplyvom vysokotlakového čistenia podľa normy DIN 19523 (materiálová skúška)
 • plnohodnotná kyneta v spodnom diely šachty
 
Výhody
 • veľký vnútorný priemer základného telesa pre optimálnu kontrolu a preplachovanie
 • nízka hmotnosť nevyžaduje ťažké zdvíhacie zariadenia
 • odizolovanie od priamych vertikálnych síl
 • extrémna robustnosť, odolnosť voči nárazom tiež pri nízkych teplotách
 • pripojenie bežných štandardných poklopov 625 mm, so štandardnými betónovými dosadacími prstencami

 

 Osvedčenie SŽDC - RailPipe

 Prehlásenie o zhode - RailPipe

 Systém RailPipe

 Transport dažďovej vody s dokonale zladenými sstémovými prvkami

 Odvodňovací systémy pre výstavbu pozemných komunikácií

 Osvedčenie SŽDC - Strabusil, StormPipe, StrabuControl

 Prehlásenie o zhode - Strabusil SN 4, Storm-pipe (Strabusil SN 8), Aqua-flex, Sicku-pipe/Muri-pipe, Strabu-control, Aqua-traffic-control

 Strabusil, Storm-pipe, Strasil - návod na inštaláciu

 Transport dažďovej vody s dokonale zladenými systémévými prvkami

 Osvedčenie SŽDC - Strasil-opti-control

 Prehlásenie o zhode - FF-drän, Opti-drän, Opti-control, Basic-control Strasil, Kokofil, Multi-fil a FSD-systém

Systémové riešenia pre odvodnenie

Kasen s.r.o.
Nižný Hrušov 337
Nižný Hrušov 094 22
Slovensko

mobil: 0948 265 666
e-mail: info@kasen.sk