Likvidácia odpadových vôd

Systém Robukan SMR

Kasen

Systém kanalizačného potrubia pre komunálne odvodňovanie a odvodňovanie pozemkov v systéme voľnej hladiny vody. Vzájomne optimalizované systémové moduly a nezameniteľné označenie pre pokladanie rúrok pre odvádzanie splaškovej/zmiešanej odpadovej vody umožňujú správne riešenie pre každý prípad použitia.

V praxi osvedčený systém sa skladá z nasledujúcich komponentov:

 • Robukan SMR SN 8 a SN 16 kanalizačná rúrka
 • Robu a RainControl kontrolná a preplachovacia šachta
 • RobuDock 90 ° prípojka
 • sedlový kus 90 ° prípojka

a predstavuje tak kompletný systém v súlade s normou DIN s preukázanou funkčnou spoľahlivosťou pre projektantov, užívateľov a stavebníkov.


Vlastnosti

 • Sendvičová rúrka podľa STN EN 13476
 • DN 150 - DN 600 vrátane tvaroviek 2 triedy kruhovej tuhosti, špecifické pre aplikáciu: SN 8 a SN 16
 • nezameniteľné, trvalé označenie pre pokladanie
 • dodatočné navŕtavacie hrdlo
 • systémová tesnosť minimálne 2,4 baru
 • preukázaná tesnosť podľa EN 1277
 • preukázaná odolnosť voči vplyvom vysokotlakového čistenia podľa DIN 19523
 • bezproblémové zabudovanie a jednoduchá manipulácia

 

 Osvedčenie SŽDC – Robukan

 Prehlásenie o zhode Robukan

 Robukan® SMR - systém kanalizačného potrubia

 Transport dažďovej vody

Systémové riešenia pre odvodnenie

Kasen s.r.o.
Nižný Hrušov 337
Nižný Hrušov 094 22
Slovensko

mobil: 0948 265 666
e-mail: info@kasen.sk