Retencie s riadeným odtokom

RigoCollect pre retenciu dažďovej vody

Kasen

Podzemné retencie dažďovej vody s oplášteným plastovým tesniacim pásom.

Pomocou produktu RigoCollect možno výborným spôsobom vybudovať podzemnú retenciu dažďovej vody. Akumulačné nádrže je možné plánovať v takmer ľubovoľnej veľkosti a geometrii. Akumulačné bloky Rigofill inspect sú pritom pomocou špeciálnej technológie opláštené fóliou. Vznikajú tak absolútne tesné podzemné plastové nádrže. Pôdorys a výšku možno optimálne prispôsobiť stavebným požiadavkám, napr. sú možno ploché alebo rohové zariadenia. Nádrže sú vysoko odolné a použiteľné tiež pod dopravnými plochami, napr. pod parkovisko. Vďaka integrovanému revíznemu tunelu je možné, aby celými nádržami prechádzala kamerová revízna technika, napr. pri revízii zásobných nádrží na hasiacu vodu. Modulárna konštrukcia tak umožňuje tiež výstavbu po úsekoch ( “pohyblivý stavebný úsek”), čo zjednodušuje stavebné práce na existujúcich objektoch.
 
Na základe porovnateľne nízkych investičných nákladov a daných servisných vlastností predstavuje zariadenie RigoCollect v porovnaní s ostatnými zadržiavacími zariadeniami účinnú alternatívu.
 
V kombinácii so škrtiacou šachtou QuadroLimit spĺňajú produkty pre retenciu dažďovej vody RigoCollect najvyššie požiadavky na prevádzkovú bezpečnosť, ktorá sa vďaka vysokému odtokovému výkonu integrovaného vírového ventilu prejavuje vo všetkých prevádzkových stavoch.
 
Ďalšie oblasti použitia:
Zásobníky RigoCollect môžu byť inštalované aj ako zariadenia pre vytvorenie zásoby hasiacej vody a využitie dažďovej vody. Rôzne druhy využitia je možné kombinovať, a v prípade potreby je možné v prípade jednej nádoby združiť tri funkcie: retenciu dažďovej vody, využitie dažďovej vody a vytvorenie zásoby hasiace vody!
 
Upozornenie:
Technickí poradcovia z firmy FRÄNKISCHE Vás podporia pri riešení Vašich úloh a navrhnú spoločne s Vami špeciálne prispôsobené koncepty zariadení.
 
Partnerské špecializované zváračské firmy nájdete v záložke Komponenty
 
 
 

Systém Rigofill ST

Kasen
Modulárne podzemné vsakovacie objekty s krížovým revíznym otvorom pre zaťaženie SLW 60 (kamión) a do hĺbky až 6m, obalené hydroizoláciou (PE, PVC).

Systém Rigofill ST ponúka univerzálne moduly pre vsakovanie, retenciu a akumuláciu dažďovej vody. Veľmi jednoducho sa montujú, je možné ich prezerať samohybnými kamerami a sú priestorovo úsporné.

Vďaka jednoduchej zhotovovateľnosti blokov Rigofill ST je možné dokonca v stiesnených podmienkach na stavbe skladovať bez problémov na minimálnom priestore mimo stavebnú jamu alebo v stavebnej jame. Vďaka priestorovo úspornému skladovaniu v blízkosti miesta montáže, obzvlášť nízkej hmotnosti a multifunkčným prípojkám možno inštaláciu realizovať rýchlo, jednoducho a nenákladne.

Blok Rigofill ST ponúka pri brutto objeme 422 litrov objem nádrže 406 litrov. S objemom nádrže & gt; 96% tak dokáže pojať trikrát viac ako priekopa vyplnená štrkom. – Ideálna alternatíva k priestorovo náročným priekopám vyplneným štrkom a výkopu veľkého množstva zeminy.

Transparentný systém

Vďaka jedinečnej, transparentnej konštrukcii krížového revízneho tunela bloku Rigofill ST možno nazerať do celého vnútorného priestoru. Napríklad tak možno skontrolovať staticky relevantné nosné prvky, stav opláštenia geotextíliou a celý priestor dna.

Integrované šachty QuadroControl ST umožňujú vďaka veľkoryso dimenzovanému vstupnému priemeru neobmedzenú prácu “zhora”. Pre optimálny výsledok revízie možno ľahko na príslušné miesto umiestniť samohybný kamerový vozík. Oba komponenty Rigofill ST a QuadroControl ST tak ponúkajú vynikajúcu možnosť kedykoľvek skontrolovať “vnútorný život” priekopy.

Rozsiahle príslušenstvo robí zo systému Rigofill ST jedinečný kompletný systém pre manažment dažďovej vody.

 

 

Systém Rigofill ST-B 

Kasen

Modulárne podzemné vsakovacie objekty s krížovým revíznym otvorom pre zaťaženie PKW 30 (osobné autá) a do hĺbky až 4m, obalené hydroizoláciou (PE, PVC).

Systém Rigofill ST-B ponúka univerzálne moduly pre vsakovanie, retenciu a akumuláciu dažďovej vody. Veľmi jednoducho sa montujú, je možné ich prezerať samohybnými kamerami a sú priestorovo úsporné.

Vďaka jednoduchej zhotovovateľnosti blokov Rigofill ST-B možno dokonca v stiesnených podmienkach na stavbe skladovať bez problémov na minimálnom priestore mimo stavebnú jamu alebo v stavebnej jame. Vďaka priestorovo úspornému skladovaniu v blízkosti miesta montáže, obzvlášť nízkej hmotnosti a multifunkčným prípojkám možno inštaláciu realizovať rýchlo, jednoducho a nenákladne.

Blok Rigofill ST-B ponúka pri brutto objeme 422 litrov objem nádrže 406 litrov. S objemom nádrže & gt; 96% tak dokáže pojať trikrát viac ako priekopa vyplnená štrkom. – Ideálna alternatíva k priestorovo náročným priekopám vyplneným štrkom a výkopu veľkého množstva zeminy.

Transparentný systém

Vďaka jedinečnej, transparentnej konštrukcii krížového revízneho tunela bloku Rigofill ST je možé nazerať do celého vnútorného priestoru. Napríklad tak možno skontrolovať staticky relevantné nosné prvky, stav opláštenia geotextíliou a celý priestor dna.

Integrované šachty QuadroControl ST-B umožňujú vďaka veľkoryso dimenzovanému vstupnému priemeru neobmedzenú prácu “zhora”. Pre optimálny výsledok revízie možno ľahko na príslušné miesto umiestniť samohybný kamerový vozík. Oba komponenty Rigofill ST-B a QuadroControl ST-B tak ponúkajú vynikajúcu možnosť kedykoľvek skontrolovať “vnútorný život” priekopy.

Rozsiahle príslušenstvo robí zo systému Rigofill ST-B jedinečný kompletný systém pre manažment dažďovej vody.

 

 

Systém Rigofill® inspect

Kasen
Originálny vsakovací objekt s revíznym tunelom pre retenciu dažďovej vody.

Podzemné vsakovacie objekty Rigofill

Šetrí, v porovnaní s potrubným vsakovacím systémom, resp. s priekopou vyplnenou štrkom, vo veľkej miere miesto a výkop zeminy, pretože ich objem pre retenciu vody tvorí 95% vlastného objemu. Je tak možné veľmi efektívne a úsporne vytvárať podzemné zásobníky dažďovej vody. Vzhľadom k tomu, že je Rigofill inspect vysoko zatiahnuteľný, môžeme miesto nad ním účelne využiť, napr. ako parkovaciu plochu.

Nasledujúca certifikácia:

  • Nemecko: DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik)
  • Nemecko: RAL (Gütezeichen Regenwassersysteme)
  • Francúzsko: CSTB (Centre scient fi que et Technique du Bâtiment)
  • Veľká-Británia: BBA (British Board of Agreement)
  • Belgicko: BCCA (Belgian Construction Certi fi cation Association)
  • Poľsko: IBDiM (Instytut Badawczy drogu i Mostow)

Dôvera je dobrá – istota je ešte lepšia 

Priekopy sú trvalými stavbami pre odvodnenie osídlených oblastí a musia bez závad pretrvávať celé desaťročia.

Nevyhnutnými požiadavkami sú preto dlhá životnosť a bezpečná funkcionalita. Vyhlášky jednotlivých krajín o vlastnej kontrole k tomu vyžadujú prvé a periodické vizuálne kontroly pri uvádzaní do PREVÁDZKY a počas PREVÁDZKY. Najlepšia možnosť, ako stav zariadenia kontrolovať podľa skutočného aktuálneho stavu technického vývoja, je revízia kamerou. Vytvorenú priekopu je tak možné výborne kontrolovať – ​​pri kolaudácii i neskôr. Predstavuje to istotu pre úrady, projektantov, firmy vykonávajúce stavbu, zadávateľov a prevádzkovateľa.

Transparentný systém

Vďaka unikátnej transparentnej konštrukcii revízneho tunela je možné sledovať celý vnútorný priestor a nielen samotný revízny kanál. Napríklad je tak možné skontrolovať staticky relevantné nosné prvky, stav opláštenia geotextíliou a celý priestor dna.

Integrované šachty QuadroControl umožňujú vďaka veľkoryso dimenzovanému vstupnému priemeru neobmedzenú prácu “zhora”. Pre optimálny Výsledok revízie je možné ľahko na príslušné miesto umiestniť samohybný kamerový vozík. Rigofill tak ponúka vynikajúcu možnosť kedykoľvek kontrolovať “Vnútorný život” priekopy.

 

 Akumulácia ažďovej vody - aktívny príspevok k ochrane životného prostredia

 Návod k montáži Rigofill

 Prehláseie o zhode Rigofill Inspect

Systémové riešenia pre odvodnenie

Kasen s.r.o.
Nižný Hrušov 337
Nižný Hrušov 094 22
Slovensko

mobil: 0948 265 666
e-mail: info@kasen.sk