Regulátory odtoku

RigoLimit V

Kasen

Plastová šachta DA 600, predlžovací nadstavec zvonka čierny a vnútri žltý pre optimálnu kontrolu. Priemer prítoku DN 200 KG. Priemer odtoku DN 250 KG. Rozsah škrteného odtoku v závislosti na výške vzdutia od 0,5 l / s do 80 l /s. Jednoduché prispôsobenie zmeneným odtokom vďaka výmennej clone. Dodávka pripravená na napojenie, jednoduchá integrácia do odtokovej vetvy.
 
Oblasti použitia
Škrtiacej šachta na kontrolované odvádzanie dažďovej vody zo zariadenia pre retenciu dažďovej vody, napr. Rigofill inspect, SickuPipe, MuriPipe alebo z otvorených retenčných nádrží. Vďaka svojmu princípu účinku vírovej techniky s veľkým prierezom odtoku a samočistiacim efektom mimoriadne vhodná pre zariadenia s veľmi vysokými požiadavkami na prevádzkovú bezpečnosť aj s potrebou vysokého odtokového výkonu vo všetkých prevádzkových stavoch. Automatická aktivácia bez externej energie, žiadne pohyblivé diely.

 

AquaLimit

Kasen
AquaLimit je univerzálne použiteľná škrtiaca šachta DA 600 z PP, s osvedčeným vírovým ventilom z nerezovej ocele, výrobca: UFT Umwelt- und Fluid-Technik Dr. H. Brombach GmbH. AquaLimit sa dimenzuje a vyrába špecificky pre objekt. Škrtiaca šachta, pripravená na napojenie, sa začlení do odtokovej vetvy a umožňuje tak v porovnaní s bežnými železobetónovými šachtami obzvlášť účinnú a výhodnú manipuláciu. Vďaka ventilu, ktorý možno vytiahnuť z hornej hrany terénu, je v prípade potreby tiež zaručené jeho jednoduché čistenie, rovnako ako núdzové vyprázdnenie nádrže - a to všetko bez vstupovania do šachty! Ďalším argumentom v prospech tohto riešenia je vedľa vynímateľnosti ventilu dodatočná úprava škrtiaceho odtoku na ventile alebo jeho výmena. V prípade potreby je možné pre obmedzenie maximálnej hladiny vody inštalovať integrovaný núdzový prepad (QuadroOverflow).

Škrtiaci šachta pre riadené odvádzanie dažďovej vody zo zariadenia pre retenciu dažďovej vody

Plastová šachta, pripravená na napojenie, DA 600, materiál PP, zvonku čierna a vnútri žltá. Vírový ventil je možné z hornej hrany terénu vytiahnuť hore. To umožňuje čistenie a údržbu ventilu bez vstupovania do šachty. S vytiahnutým ventilom možno nádrž núdzovo vypustiť. S možnosťou dodatočnej úpravy škrtiaceho odtoku na základe úpravy / výmeny ventilu.

AquaLimit sa vyrába pre jednotlivé objekty.

Oblasti použitia

Škrtiaca šachta s vírovým ventilom z nerezovej ocele, pripravená na napojenie, pre riadené odvádzanie dažďovej vody z retenčného zariadenia ako napr. Z blokov Rigofill inspect, MuriPipe alebo otvorené retenčné nádrže. Obzvlášť vhodné pre zariadenia s veľmi vysokými nárokmi na prevádzkovú bezpečnosť a s potrebou vysokého odtokového výkonu vo všetkých prevádzkových stavoch.

 

QuadroLimit

Kasen
Regulátor odtoku umiestnený v rastri blokov Rigofill inspect

QuadroLimit kombinuje výhody systémovej šachty QuadroControl s osvedčenými vírovými ventilmi z nerezovej ocele, výrobca: UFT Umwelt- und Fluid-Technik Dr. H. Brombach GmbH. QuadroLimit sa dimenzuje a vyrába špecificky pre objekt. Šachtu pripravenú na pripojenie je možné vložiť na ľubovoľnom mieste do blokového rastra na okraji priekopy. Za priekopou nie je potrebná žiadna samostatná stavba. V prípade potreby je možné pre obmedzenie maximálnej hladiny vody inštalovať integrovaný núdzový prepad (QuadroOverflow).

 
Použitie:

Škrtiaca šachta pre zariadenie na retenciu dažďovej vody z blokov Rigofill inspect. Umiestnenie na okraji priekopy v ľubovoľnej pozícii. Obzvlášť vhodné pre zariadenia s veľmi vysokými nárokmi na prevádzkovú bezpečnosť a s potrebou vysokého odtokového výkonu vo všetkých prevádzkových stavoch.

Systémová škrtiaca šachta pre zariadenie na retenciu dažďovej vody v konštrukcii Rigofill:
Plastová šachta, kvádrového tvaru, zostavená z jedného alebo viacerých šachtových základných telies plus kónus, materiál polyetylén (PE), farba čierna, základová plocha 80 x 80 cm, výška podľa počtu vrstiev napojených priekop, rozmerovo kompatibilný s blokom Rigofill inspect, sa šachtovú rúrkou DA 600, priemer pre voľný prístup 500 mm. S integrovaným vírovým ventilom z nerezovej ocele, výrobca: UFT Umwelt- und Fluid-Technik Dr. H. Brombach GmbH, priemer odtoku medzi DN / OD 250 KG a DN / OD 400 KG (v závislosti na odtokovom výkonu a výške vzdutia), rozsah skrčeného odtoku od 4 do 80 l /s (ostatné hodnoty na vyžiadanie).

  • QuadroLimit ½: ŠxHxV = 80 x 80 x 35 cm *
  • QuadroLimit 1: ŠxHxV = 80 x 80 x 66 cm *
  • QuadroLimit 1 ½: ŠxHxV = 80 x 80 x 101 cm *
  • QuadroLimit 2: ŠxHxV = 80 x 80 x 132 cm *
  • QuadroLimit 2 ½: ŠxHxV = 80 x 80 x 167 cm *
  • QuadroLimit 3: ŠxHxV = 80 x 80 x 198 cm *

QuadroLimit objektová šachta

* Plus konštrukčná výška kónusu 25 cm

 

QuadroOverflow

Kasen
Prepadová šachta pre zariadenie na retenciu dažďovej vody z podzemných vsakovacích/retenčných objektov pre limitovanie maximálnej výšky hladiny vody. QuadroOverflow je možné voľne umiestniť na okraji galérie. Pri zariadeniach zostavených z viacerých vrstiev je v najvrchnejšej vrstve umiestnený Rigofill inspect.

Systémová šachta ako prepad nádrže pre zariadenie na retenciu dažďovej vody v konštrukcii Rigofill:
Plastová šachta, kvádrového tvaru, pozostávajúca zo základného šachtového telesa a kónusu. Materiál polyetylén (PE), farba čierna, základová plocha 80 × 80 cm, výška 35 cm alebo 66 cm. Rozmerovo kompatibilné s blokom Rigofill inspect. So šachtovým predlžovacím nástavcom DA 600, priemer pre voľný prístup 500 mm. S integrovanou prepadovou trubkou, horná hrana vo výške hornej hrany galérie. Priemer odtoku DN 200 KG.

  • QuadroOverflow ½: Š x H x V = 80 × 80 × 35 cm *
  • QuadroOverflow 1: Š x H x V = 80 × 80 × 66 cm *

* Plus konštrukčná výška kónusu 25 cm

 

  Odvádzanie dažďovej vody - kontrolované odvádzanie dažďovej vody

  Návod na výmenu clony Rigolimit V

  Rigolimit V škrtiaca šachta

  Rigolimit V

  Aqualimit

 

Systémové riešenia pre odvodnenie

Kasen s.r.o.
Nižný Hrušov 337
Nižný Hrušov 094 22
Slovensko

mobil: 0948 265 666
e-mail: info@kasen.sk