Akumulácie a využitie

 

RigoCollect vytvorenie zásoby hasiacej vody / využitie dažďovej vody

Kasen

V prípade zásoby hasiacej vody platí norma DIN 14230 (stav september 2012), ktorá striktne vyžaduje možnosť úplnej revízie objemu hasiacej vody. Zásobníky hasiacej vody RigoCollect spĺňajú túto požiadavku. Produkt RigoCollect bol uznaný organizáciu VdS  ako produkt s možnosťou plnej revízie.

Hlavný element produktu RigoCollect, akumulačný blokový systém Rigofill inspect a použité hydroizolačné súvrstvia majú všeobecné schválenie stavebného dozoru DIBt. Náš kooperačný partner, spoločnosť FOLIEN Lucky, je špecializovaná firma, ktorá podľa zákona o hospodárení s vodou so svojimi atestovanými kvalifikovanými zváračmi zaručuje vysoko kvalitné spracovanie hydroizolačného súvrstvia. Plast je odolný voči korózii a starnutiu, čiže je ideálnym materiálom pre dlhodobo bezpečné zásobovanie hasiacou vodou.

 

Ďalšie oblasti použitia:

Zásobníky RigoCollect môžu byť inštalované aj ako zariadenie pre retenciu dažďovej vody so špeciálnymi úpravami podľa špecifikácie produktu. Rôzne druhy využitia je možné kombinovať a v prípade potreby je možné u jednej nádoby združiť tri funkcie: retenciu dažďovej vody, využitie dažďovej vody a vytvorenie zásoby hasiace vody!

 

Upozornenie:

Technickí poradcovia spoločnosti FRÄNKISCHE vás podporia pri riešení vašich úloh a navrhnú spoločne s vami špeciálne prispôsobené koncepty zariadení. 

 

 Akumulácia dažďovej vody - aktívny príspevok k ochrane životného prostredia

 Návod k montáži Rigofill

 Prehláseie o zhode Rigofill Inspect

 

Systémové riešenia pre odvodnenie

Kasen s.r.o.
Nižný Hrušov 337
Nižný Hrušov 094 22
Slovensko

mobil: 0948 265 666
e-mail: info@kasen.sk