ekológia
Slide 2
nekonvenčný dizajn
Slide 1
absolutná trvanlivosť
Slide 3
kvalita a priaznivá cena
Slide 4

Vsakovacie systémy

KasenVzhľadom na stále rastúcu výstavbu sa zmenšuje počet plôch, kde by mohla dažďová voda prirodzene vsakovať. Prevažná časť zrážkovej vody je odvádzaná kanalizáciou preč, čo výrazne zasahuje do prirodzeného obehu prírody.

ACO StormBrixx

KasenVsakovací systém ACO StormBrixx umožňuje infiltráciu dažďových vôd priamo na určenom mieste. Voda zo striech, z nádvorí a iných plôch, ale i drenážna a presakujúca voda môže byť vďaka tomuto systému bez problémov vsakovaná. Vsakovacie bloky z polypropylénu je možné použiť do ľubovoľne veľkých vsakovacích galérií. Pri použití ACO StormBrixx blokov je možné kedykoľvek vykonať údržbu systému, alebo jeho prečistenie vďaka šachte, ktorú je možné umiestniť v ľubovoľnom mieste vsakovacej alebo retenčnej galérii a tak zabezpečiť optimálny prístup pre kontrolu a preplachovanie ACO StormBrixx blokov.

 

Vsakovací blok ACO StormBrixx disponuje využiteľným objemom až 96%, teda 3 až 4násobne vyšším objemom zásoby vody oproti porovnateľným štrkovým príklopom. ACO StormBrixx blok nemá žiadné vnútorné priečky, vďaka čomu je možné celý systém kontrolovať kamerou alebo preplachovať. Vďaka pravidelnému čisteniu systému a vďaka polypropylénovému materiálu, z ktorého sú vyrobené jednotlivé prvky, je životnosť ACO StormBrixx blokov prakticky neobmedzená.

Kasen                      Kasen

 

ACO StormBrixx [ 3.8 MB ]

Systémové riešenia pre odvodnenie

Kasen s.r.o.
Nižný Hrušov 337
Nižný Hrušov 094 22
Slovensko

mobil: 0948 265 666
e-mail: info@kasen.sk