ekológia
Slide 2
nekonvenčný dizajn
Slide 1
absolutná trvanlivosť
Slide 3
kvalita a priaznivá cena
Slide 4

Odlučovače ropných látok

KasenOdlučovače ropných látok sú určené pre zachytenie a odlúčenie neemulgovaných ľahkých kvapalín (hlavne ropných látok) zo znečistených vôd stekajúcich z dopravných plôch. Znečistená kvapalina vteká do kalovej nádoby. Tuhé nečistoty sa usádzajú na dne kalovej nádoby a odlúčené ropné látky plávajú na povrchu. Automatický plavákový uzáver v odlučovačoch zabezpečuje, aby sa už zachytené ropné látky nedostali späť do kanalizácie v prípade havarijných stavov a pod. Odlučovače ropných látok spoločnosti ACO zodpovedajú norme STN EN 858. Sú určené pre inštaláciu a použitie v prevádzkach, ktoré sú zaťažené nebezpečným únikom ropných látok – tj. čerpacie stanice, parkoviská, umývacie stanice, autodielne a pod. Výstupné hodnoty sú od 5 mg/NEL do 0,1 mg/NEL.

ACO odlučovače sú vyrábané v rôznych variantoch:

  • plnoprietokové odlučovače pre zabudovanie do zeme
  • odlučovače s obtokom pre zabudovanie do zeme
  • voľne stojace odlučovače ropných látok

 Odlučovače ropných látok a tukov - katalóg T19

Odlučovače ropných látok a tukov

Systémové riešenia pre odvodnenie

Kasen s.r.o.
Nižný Hrušov 337
Nižný Hrušov 094 22
Slovensko

mobil: 0948 265 666
e-mail: info@kasen.sk