Odvodnenie mostov

KasenNa mostné odvodňovacie systémy sa kladú vysoké požiadavky kvôli bezpečnosti premávky a potrebe ochrany dopravnej infraštruktúry. Systémy mostného odvodnenia musia zodpovedať osobitným charakteristikám mostných konštrukcií. Spoločnosť ACO pri vývoji výrobkov kládla hlavný dôraz na prevádzkovú bezpečnosť, minimálnu náročnosť na údržbu a ľahkú obsluhu.

Mostné odvodňovače ACO sú k dispozícii vo variantách:

  • pre železobetónové mosty
  • pre oceľové mosty
  • pre mosty so štrkovým násypom
  • pre lávky pre chodcov

Mostné odvodňovače ACO a trubičky pre odvodnenie hydroizolácie sa ďalej napájajú na zvody, ktoré môžu byť zo sklolaminátu, plastu, nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny.

Kasen Kasen Kasen
 pre kamenné mosty pre oceľové mosty pre železobetónové mosty

 

  Program pre odvodnenie mostov [ 4.2 MB ]