Antikorové potrubia

KasenPotrubný systém z nehrdzavejúcej a pozinkovanej ocele je alternatívou k PVC a liatinovým splaškovým a odpadovým potrubným systémom.

ACO Pipe

ACO Pipe je potrubný systém vyrobený z nehrdzavejúcej ocele triedy 304 ako štandard. Nehrdzavejúca oceľová rúra ACO je ideálna pre väčšinu kvapalín vrátane pôdnej vody, odpadovej vody, úžitkovej vody a dažďovej vody.

ACO GM-X

ACO GM-X je potrubný systém z pozinkovanej ocele. Odvodňovacie rúry sú vyrábané s vnútorným epoxidovým nástrekom. ACO GM-X zložené potrubie pozostáva z rúry s dvojitou stenou, opláštenou tvrdou penovou vrstvou polyetylénu bez CFC, odizolované tepelne, mrazovo a proti skondenzovanej vode.

Kasen

Antikorový potrubný systém ACO PIPE [ 529 KB ]