Odlučovače tukov

KasenOdlučovače tukov sú určené pre zachytenie a odlúčenie neemulgovaných tukov a olejov zo znečistených vôd v oblasti reštaurácií, jedální alebo v priemyselných prevádzkach. Separovaním tukov sa zabraňuje usadzovaniu týchto látok v kanalizačných rúrach a tým sa zamädzuje ich upchávaniu.

 

 

 

 

Odlučovače tukov sa delia podľa spôsobu ich inštalácie do dvoch základných skupín:

Kasen

Kasen
odlučovače voľne stojace vo vnútri budov odlučovače pre zabudovenie do zeme

 

Odlučovače tukov voľne stojace [ 2.1 MB ]

Odlučovače ropných látok a tukov [ 3.3 MB ]