Odlučovače ropných látok

KasenOdlučovače ropných látok sú určené pre zachytenie a odlúčenie neemulgovaných ľahkých kvapalín (hlavne ropných látok) zo znečistených vôd stekajúcich z dopravných plôch. Znečistená kvapalina vteká do kalovej nádoby. Tuhé nečistoty sa usádzajú na dne kalovej nádoby a odlúčené ropné látky plávajú na povrchu. Automatický plavákový uzáver v odlučovačoch zabezpečuje, aby sa už zachytené ropné látky nedostali späť do kanalizácie v prípade havarijných stavov a pod. Odlučovače ropných látok spoločnosti ACO zodpovedajú norme STN EN 858. Sú určené pre inštaláciu a použitie v prevádzkach, ktoré sú zaťažené nebezpečným únikom ropných látok – tj. čerpacie stanice, parkoviská, umývacie stanice, autodielne a pod. Výstupné hodnoty sú od 5 mg/NEL do 0,1 mg/NEL.

ACO odlučovače sú vyrábané v rôznych variantoch:

  • plnoprietokové odlučovače pre zabudovanie do zeme
  • odlučovače s obtokom pre zabudovanie do zeme
  • voľne stojace odlučovače ropných látok

 

Odlučovače ropných látok a tukov [ 3.3 MB ]