Čistiarne odpadových vôd

KasenPre biologické čistenie domovej splaškovej vody je navrhnutý systém ACO Clara. Čistiaci proces pozostáva z mechanického predčistenia, biologického čistenia aktivovaného kalom vo vznose a separáciou kalu v dosadzovacej nádrži. Takmer bezúdržbové čerpadlá, odolné voči upchatiu, s jednoduchým nastavením širokého rozsahu prietoku, poskytujú adekvátne riešenie pre rôzne situácie čistenia odpadových vôd v malých prevádzkach.

 

 

CLARA Home

Výrobok z čistého polyetylénu, vyrobený vstrekovanou technológiou. Možnosť použitia pri náročnejších aplikáciách.

Kapacitný rozsah 2-5 EO (0,3 - 0,75 m3/deň)

Oblasti použitia:

 • rodinné domy
 • menšie kancelárie
  Kasen

CLARA Light

Vyrobené z čistého polyetylénu, bez štrukturálnej výstuže nádrže, ktorá je určená pre menej náročné aplikácia a inštalácie v menších hĺbkach.

Kapacitný rozsah 3-120 EO (0,3 - 18,0 m3/deň).

Oblasti použitia:

 • rodinné domy
 • komerčné priestory
 • obytné budovy
 • stravovacie zariadenia
 • čerpacie stanice
  Kasen

CLARA Plastic

Vyrobené z čistého polyetylénu, so štrukturálnou výstužou nádrže, s možnosťou inštalácie vo väčších hĺbkach.

Kapacitný rozsah 3-120 EO (0,3 - 18,0 m3/deň).

Oblasti použitia:

 • rodinné domy
 • komerčné priestory
 • obytné budovy
 • stravovacie zariadenia
 • čerpacie stanice
  Kasen

CLARA Concrete

Vyrobená z vystuženého betónu kvality C35/45, a navyše, vo vnútri potiahnutá ochranným trojvrstvovým epoxidovým náterom, ponúka možnosť inštalácie takmer vo všetkých situáciách. Modulárny systém prepojenia nádrží môže byť prispôsobený rôznymi požiadavkám a podmienkam stavby.

Kapacitný rozsah 3-240 EO (0,3 - 36,0 m3/deň).

Oblasti použitia:

 • rodinné domy
 • komerčné priestory
 • obytné budovy
 • stravovacie zariadenia
 • čerpacie stanice
 • menšie sídla
  Kasen

CLARA Season

Úpravou štandardnej verzii CLARA Light vyrobenej z polyetylénu, alebo betónu sme získali zariadenia, ktorých pracovný rozsah sa zvýšil z 20% až na 100% menovitej hydraulickej kapacity. Táto flexibilita robí tieto výrobky ideálne pre všetky objekty s veľkým sezónnym výkyvom odpadových vôd. Jednoduchým otvorením alebo zatvorením ventilu sa mení režim prevádzky.

Kapacitný rozsah 16-100 EO.

Oblasti použitia:

 • hotely a apartmánové domy
 • ezónne stravovacie zariadenia
 • kempy
 • školy
 • verejné budovy
 • komerčné priestory
  Kasen

  Čistiarne odpadových vôd ClarA [ 382 KB ]

Čistiarne odpadových vôd ClarA - návod na použitie (ClarA 5 - 24) [ 3.6 MB ]

Čistiarne odpadových vôd ClarA - návod na použitie (ClarA 32 - 100) [ 6.3 MB ]