Vsakovacie systémy

KasenVzhľadom na stále rastúcu výstavbu sa zmenšuje počet plôch, kde by mohla dažďová voda prirodzene vsakovať. Prevažná časť zrážkovej vody je odvádzaná kanalizáciou preč, čo výrazne zasahuje do prirodzeného obehu prírody.

ACO StormBrixx

KasenVsakovací systém ACO StormBrixx umožňuje infiltráciu dažďových vôd priamo na určenom mieste. Voda zo striech, z nádvorí a iných plôch, ale i drenážna a presakujúca voda môže byť vďaka tomuto systému bez problémov vsakovaná. Vsakovacie bloky z polypropylénu je možné použiť do ľubovoľne veľkých vsakovacích galérií. Pri použití ACO StormBrixx blokov je možné kedykoľvek vykonať údržbu systému, alebo jeho prečistenie vďaka šachte, ktorú je možné umiestniť v ľubovoľnom mieste vsakovacej alebo retenčnej galérii a tak zabezpečiť optimálny prístup pre kontrolu a preplachovanie ACO StormBrixx blokov.

 

Vsakovací blok ACO StormBrixx disponuje využiteľným objemom až 96%, teda 3 až 4násobne vyšším objemom zásoby vody oproti porovnateľným štrkovým príklopom. ACO StormBrixx blok nemá žiadné vnútorné priečky, vďaka čomu je možné celý systém kontrolovať kamerou alebo preplachovať. Vďaka pravidelnému čisteniu systému a vďaka polypropylénovému materiálu, z ktorého sú vyrobené jednotlivé prvky, je životnosť ACO StormBrixx blokov prakticky neobmedzená.

Kasen                      Kasen

 

ACO StormBrixx [ 3.8 MB ] 

Rigo-fill a Sicku-Pipe

Kasen

Sicku-Pipe je ideálny systém filtračných rúr DN300 z PE-HD. Na rozdiel od drenážnych rúr, ktoré majú za úlohu skôr podzemnú vodu zbierať a odvádzať preč, filtračné rúry majú opačnú funkciu – privedenú zrážkovú vodu infiltrujú do podzemia.

Potrubné vsakovacie priekopy majú rezervoárový koeficient 33%. Voda z atmosférických zrážok je privádzaná podzemným vedením a systémom Sicku-pipe® sa rozptyľuje do štrkovej priekopy.

Rigo-fill® je systém retenčných blokov. V praxi osvedčenou dimenziou potrubia pre vsakovanie je vnútorný priemer DN300. Tento objem najlepšie zohľadňuje priestor pre akumuláciu a možnosť údržby celého systému. Potrubná  sieť je obsypaná štrkom zrnitosti 8/16 resp. 16/32 a obalená filtračnou ochrannou geotextíliou.

Rigo-fill® inspect ponúka oproti klasickému vsakovaniu pomocou štrku trojnásobnú retenčnú kapacitu. Tým možno ušetriť nielen 2/3 priestoru na výkop, ale i prácu a čas. Pomocou inšpekčného tunelu je možné naviac kedykoľvek uskutočniť prehliadku, kontrolu alebo preplach celého systému.

FRAENKISCHE Rigo-fill a Sicku-Pipe [ 5.0 MB ]