Drenážne systémy

KasenPre spoľahlivé a účinné odvedenie nahromadenej vody sa používajú systémy pre odvodňovanie stavebných pozemkov - Systém ACO drenážovanie stavebných pozemkov.

Pre drenážovanie zvislých konštrukcií obytných domov sa vďaka svojej konštrukcii a stabilite uplatnia drenážne systémy FF-Drän, Opti-drän® alebo Strasil®. FF-Drän je ekonomické riešenie odvodnenia. Jedná sa o flexibilnú drenáž, ktorá sa dodáva v kotúčoch.

Komfortnejším a spoľahlivejším riešením je drenáž Opti-drän®, dodávaná vo forme 2,5 metrových tyčí. Súčasťou ponúkaného drenážneho systému sú drenážne šachty Opti-control®, ktoré zaisťujú maximálny komfort a životnosť celého systému. K drenážovaniu zvislých konštrukcií je možné použiť aj viacúčelový systém Strasil®, ktorý je dodávaný v 6 metrových tyčiach tunelového prierezu. Strasil® je vyrábaný ako čiastočne drenážne potrubie s perforáciou 220° alebo 120° po obvode rúry.

Nielen budovy sú ohrozované nahromadenou vodou. Úžitkové plochy tým môžu trpieť taktiež. Častými príčinami sú zlá priepustnosť vody pôdou alebo podložím a rovnako aj ťažká pôda. Pokiaľ plocha zadržiava príliš veľa vody, môže to viesť ku zhoršovaniu pôdneho profilu, stratám pôdneho vápnika a tým k okysleniu. V týchto prípadoch je potrebné použiť plošnú drenáž.

Spodnú vodu je potrebné dostať pod kontrolu napríklad v miestach novo vybudovaných alebo zrekonštruovaných futbalových, golfových, prípadne iných typov ihrísk.

Pri drenážovaní komunikácií alebo železničných tratí je nutné uvažovať s vysokým zaťažením, ktoré je prenášané na drenážnu rúru. Preto je potrebné v tomto odvetví uvažovať o inštalácii rúr s vysokou pevnosťou, ako napríklad Strabusil®.

FRAENKISCHE FF-Drän [ 308 KB ]

FRAENKISCHE Opti-drän [ 722 KB ]

FRAENKISCHE Opti-drän® - manuál [ 555 KB ]

FRAENKISCHE Strasil a Strabusil [ 2.1 MB ]